Арбитриране на регистрацията на домейн
Основни изисквания:
  1. Арбитрират се регистрирани домейни в областта .bg.
  2. Ако името на домейна съдържа букви на латиница или букви на латиница и цифри, като в него може да се включва знака "-", то се арбитрира регистрацията на домейна в областта .bg съгласно Общите условия на "Регистър.БГ" ООД.
  3. Ако името на домейна съдържа букви от кирилицата и/или цифри, като в него може да се включва знака "-", и е заявено преди началния (sunrise) период (08.02.2017 г.), то се арбитрира регистрацията на двойката домейни (в областта .bg и областта .бг), съгласно Общите условия на "Регистър.БГ" ООД, като поне единият домейн от двойката трябва да е регистриран.
  4. Ако името на домейна съдържа букви от кирилицата и/или цифри, като в него може да се включва знака "-", и е заявено след 08.02.2017 г., то оспорването на регистрацията се извършва за двойката домейни (в областта .bg и областта .бг), съгласно Общите условия на "ИМЕНА.БГ" АД, публикувани на https://www.imena.bg.
  5. Не се арбитрират служебни имена; резервирани имена; имена в подобластите; двусимволни имена в областта .bg.
  6. Преди да се създаде заявка за арбитриране на регистрацията на домейн, е необходимо да се създаде заявка за регистрация за този домейн с предоставяне на основание за ползване на името (от меню Заявяване) и заявителят за арбитрирането да се идентифицира.
  7. Ако заявеният за арбитриране домейн участва в двойка домейни, то за да се стартира процедурата по арбитриране, заявителят за арбитриране трябва да се идентифицира за всеки домейн от двойката и домейните от двойката да не са блокирани.
Арбитриране без сертификат
.bg
Въведете кода от
изображението:*
  След създаване на заявка за регистрация на домейна, който желаете да арбитрирате, въведете името на домейна, номера и датата на заявката за регистрация.