Арбитриране на регистрацията на домейн
Основни изисквания:
  1. Арбитрират се регистрирани домейни в областта .bg.
  2. Ако името на домейна съдържа букви на латиница или букви на латиница и цифри, като в него може да се включва знака "-", то се арбитрира регистрацията на домейна в областта .bg съгласно Общите условия на "Регистър.БГ" ООД.
  3. Ако името на домейна съдържа букви от кирилицата и/или цифри, като в него може да се включва знака "-", и е заявено преди началния (sunrise) период (08.02.2017 г.), то се арбитрира регистрацията на двойката домейни (в областта .bg и областта .бг), съгласно Общите условия на "Регистър.БГ" ООД, като поне единият домейн от двойката трябва да е регистриран.
  4. Ако името на домейна съдържа букви от кирилицата и/или цифри, като в него може да се включва знака "-", и е заявено след 08.02.2017 г., то оспорването на регистрацията се извършва за двойката домейни (в областта .bg и областта .бг), съгласно Общите условия на "ИМЕНА.БГ" АД, публикувани на https://www.imena.bg.
  5. Не се арбитрират служебни имена; резервирани имена; имена в подобластите; двусимволни имена в областта .bg.
  6. Преди да се създаде заявка за арбитриране на регистрацията на домейн, е необходимо да се създаде заявка за регистрация за този домейн с предоставяне на основание за ползване на името (от меню Заявяване) и заявителят за арбитрирането да се идентифицира.
  7. Ако заявеният за арбитриране домейн участва в двойка домейни, то за да се стартира процедурата по арбитриране, заявителят за арбитриране трябва да се идентифицира за всеки домейн от двойката и домейните от двойката да не са блокирани.
Арбитриране със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.

Изисквания към сертификата за електронен подпис за работа със системата

Вход със сертификат на:
?
Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.
Арбитриране без сертификат
След създаване на заявка за регистрация на домейна, който желаете да арбитрирате, въведете името на домейна, номера и датата на заявката за регистрация.

.bg