Новини
09.11.2020г.
"Регистър.БГ" ООД обявява тръжна процедура за доставка и пускане в експлоатация на техника. Участие в тръжната процедура се извършва чрез ИСУН 2020 до 18.11.2020 г. включително. За повече информация, прочетете тук.
31.08.2020г.
"Регистър.БГ" ООД обявява тръжна процедура за доставка и пускане в експлоатация на техника. Участие в тръжната процедура се извършва чрез ИСУН 2020 до 14.09.2020 г. включително. За повече информация, прочетете тук.
03.07.2020г.
От 03.07.2020 г. браузърно-независимото online подписване се осъществява чрез програмата B-Trust BISS, версия 2.22, която може да бъде изтеглена както следва: [MS Windows] [Mac OS X] [Linux Ubuntu 18.04]
30.04.2020г.
Във връзка с продължаване срока на влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .bg и подобластите (ОУ), като сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават съответно с 20 дни (по т. 9.3.1.) и с 30 дни (по т.9.3.3.), считано от датата на отмяна на извънредното положение.
25.03.2020г.
Във връзка с влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общите условия за регистрация и поддръжа на домейни в областта .bg и подобластите (ОУ), като считано от 25 март 2020 г., по време на извънредното положение сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават с 20 дни.
23.03.2020г.
За притежателите на сертификати за електронен подпис, издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) от всички държави на Европейския Съюз, "Регистър.БГ" ООД стартира приемането на документи, подписани със сертификати за електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) №910/2014г.

Към настоящия момент, освен със сертификатите, издадени от ДУУ в Р. България, в регистрационната система на "Регистър.БГ" ООД експериментално, on-line се приемат документи, подписани и със сертификатите на следните ДУУ:
Притежателите на сертификати, издадени от други ДУУ, могат да изпращат своите подписани заявки (за регистрация и/или промяна) по e-mail на адрес: hostmaster@register.bg.

27.06.2019г.
Уважаеми клиенти,

На 29.06.2019 г. изтича срокът за регистрация на електронни магазини, получаващи плащания в брой, съгласно Наредба Н-18 на Министерство на Финансите, която определя режима на плащанията в брой.

Спазването на клаузите на тази наредба изисква извършването на значителна промяна на системата за регистрация и поддръжка на домейни и заделяне на значителни ресурси за осигуряване на дефинираните изисквания в наредбата. Това неизбежно би довело до увеличаване на себестойността на предлаганите услуги.

С цел избягване увеличаването на цената на предлаганите услуги, Ви уведомяваме, че "Регистър.БГ" ООД на 28.06.2019 г. ще преустанови приемането на плащания, които според Наредба Н-18 се считат за "плащания в брой" към "Регистър.БГ" ООД.

Плащането на услугите може да се извърши по някой от следните начини:
  • Чрез банков превод;
  • Online чрез ePay като регистриран потребител;
  • В брой на каса EasyPay;
  • Чрез банкомат (B-Pay).
19.11.2018г.
Планирана е профилактика на системите за регистрация и поддръжка на домейни, намиращи се на адрес https://bg.register.bg и адрес https://www.register.bg, от 23.11.2018 г. (следобед) до 26.11.2018 г. включително.
04.10.2018г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни, намираща се на адрес https://bg.register.bg, от 05.10.2018 г. (следобед) до 06.10.2018 г. включително.
14.06.2018г.
Приключи втората тръжна процедура с тайно наддаване за регистрация на домейни в областта .bg на домейни с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри. Регистриран е домейнът 4m.bg.
Стартира приемането на документи в Регистър.БГ за следващата тръжна сесия, което ще завърши в края на работния ден на 12.09.2018 г. Отварянето на документите ще се извърши на 14.09.2018 г.
Правилата и процедурата за регистрация на домейни в областта .bg на домейни с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри, са описани в т. 5.2.4., т. 5.2.5., т. 5.2.6. и т. 7.5. от Общите условия.
01.03.2018г.
На 01.03.2018 г. приключи първата тръжна процедура с тайно наддаване за регистрация на домейни в областта .bg на домейни с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри. Първите регистрирани домейни са 2u.bg, 4u.bg и a1.bg.
Приемането на документи в Регистър.БГ за следващата тръжна сесия започва на 01.03.2018г. и ще завърши в края на работния ден на 08.05.2018 г. Отварянето на документите ще се извърши на 10.05.2018 г.
Правилата и процедурата за регистрация на домейни в областта .bg на домейни с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри, са описани в т. 5.2.4., т. 5.2.5., т. 5.2.6. и т. 7.5. от Общите условия.
08.01.2018г.
През 2018г. Регистър.БГ ще предостави възможност за регистрация в областта .bg на домейни с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри. Регистрацията на домейните ще се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване. Правилата и процедурата за регистрация са описани в т. 5.2.4., т. 5.2.5., т. 5.2.6. и т. 7.5. от Общите условия.
28.09.2017г.
Започна нормалната работа на регистрите. Наред с обработката на домейните, заявени в началния (sunrise) период, може свободно да се извършва заявяване и регистрирация на незаети имена.
03.06.2017г.
Завърши въвеждането на резервираните-защитени за държавата имена. В областта .бг са създадени заявки за регистрация на домейните на кирилица (IDN) от областта .bg, заявени и регистрирани преди началния (sunrise) период.
В момента се извършва сортиране и арбитриране на дублираните домейни.
Системите за регистрация на домейни на кирилица в областите .бг и .bg ще работят само с еднократно-заявени домейни до приключване на процеса по сортиране и арбитриране.
01.06.2017г.
Завърши началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областите .бг и .bg.
04.05.2017г.
Поради голямата активност на държавни, общински, неправителствени и корпоративни организации в процеса на заявяване на домейни на кирилица в областите .бг и .bg, началният (sunrise) период за запазване на интернет имена се удължава до края на месец май. През този период Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в диалог с държавните институции, подготвя списъка със "защитени" имена за нуждите на държавата.
08.02.2017г.
Във връзка със стартирането на процеса по регистрация на имена на кирилица в областта .бг, Ви информираме, че имената, които могат да се регистрират и в областта .bg, се предоставят за регистрация на един и същи регистрант. Обработката на тези имена се осъществява едновременно в двата регистъра като двойка домейни.
Заявяването на домейни с имена на кирилица или изписвани само с цифри, и/или с цифри и знак '-', се осъществява на адрес: https://bg.register.bg. По време на началния (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни в областта .бг, домейните, заявени с такива имена и непопадащи в списъка със защитени имена, се поставят в опашката за изчакване.
05.02.2017г.
На 08.02.2017г. стартира началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областта .бг. Периодът е с продължителност три месеца. Целта е да се осигури "спокоен" период за заявяване на имена на кирилица в областта .бг. През този период в регистрите на областите .bg и .бг, при заявяване домейните с имена, които не попадат в списъка със защитени имена, се поставят в опашката за изчакване.
19.05.2011г.
На 19.05.2011г. Регистър.БГ разкри офиси за обслужване на клиенти в градовете Пловдив и Русе. Адресите им може да видите тук.
04.02.2011г.
На 02.02.2011г. Регистър.БГ, в качеството си на регистър на ccTLD .bg, беше приет за член на организацията ccNSO (country code Names Supporting Organisation), представляваща част от структурата на ICANN. Организацията ccNSO е създадена от и за управляващите на ccTLD.
11.01.2010г.
Резултати от анкетата "Ускорена процедура по създаване на нова интернет област от първо ниво на кирилица с национален код (IDN ccTLD Fast Track)", проведена от Регистър.БГ в периода 12.11.2009г. – 06.01.2010г.
10.11.2009г.
По случай 20-годишнината от предлагането на интернет услуги в България, през новата 2010г. Регистър.БГ и Цифрови системи, с подкрепата на Правителството, ще предоставят на всички учащи се в страната възможност за безплатна регистрация и едногодишна поддръжка на домейн в областта .bg или подобластите, заедно с DNS хостинг, e-mail и web хостинг. В допълнение, когато на Регистър.БГ се делегира управлението на областта .бг, същото предложение ще важи и за тази област. Инициативата има за цел да популяризира интернет домейните в националното интернет пространство и да спомогне за значителното намаляване на цената за регистрация и годишна поддръжка на домейните след приключване на безплатния период.
22.10.2009г.
На 15.10.2009г. приключиха тестовете на разработваната от Регистър.БГ система за осъществяване на функциите РЕГИСТРАТОР на интернет домейни в областта .bg и подобластите чрез предоставяне на специален интерфейс към системата за регистрация. На всеки желаещ да бъде РЕГИСТРАТОР ще му бъде предложен договор и предоставена Инструкция за експлоатация и достъп до тестовата система. За въпроси: hostmaster@register.bg
06.09.2009г.
От 05.09.2009г. Регистър.БГ разширява услугите си по регистрация на домейни в областта .bg и подобластите, като предоставя възможност за регистриране на домейни с интернет име, изписващо се на кирилица (Internationalized Domain Names - IDNs). Изискване при регистрацията на тези домейни е интернет името да се изписва само на кирилица и да съдържа поне една буква, отличаваща се визуално от латинската азбука: б, г, д, ж, и, й, л, п, ф, ц, ч, ш, щ, ь, ъ, ю, я. Новите Общи условия са публикувани на https://www.register.bg.
12.09.2008г.
От 8 до 10 септември в Гранд Хотел София, гр. София се състоя Международна конференция на националните регистри и регистратори на домейни за страните от ОНД, Централна и Източна Европа, със специалното участие на ICANN. Регистър.БГ заедно с Координационния Център на областта от първо ниво RU и Интернет Общество България, беше организатор и домакин на конференцията. Информация за конференцията и презентациите .....
27.08.2008г.
Регистър.БГ разшири възможностите за конфигуриране на домейни в областта от първо ниво .bg и под-областите, като позволява DNS конфигурацията да се извършва и с IP адреси в IPv6 формат.
25.08.2008г.
Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в областта от първо ниво .bg, като позволява регистрантите на свой риск да регистрират домейни без да предоставят основание за ползване на интернет името. За разрешаване на евентуални спорове между регистранти и заявители на домейни, Регистър.БГ създава Арбитражна комисия. Новите Общи условия са публикувани на https://www.register.bg.
30.10.2007г.
Успешно завърши 60 дневният период от внедряването на автоматизирания интерфейс за администриране на DNSSEC за зоната .bg и подзоните. На 29.08.2007г. Регистър.БГ предостави на потребителите интерфейс за работа с DNSSEC, чрез който всеки регистрант на домейни в зоната .BG и подзоните може да управлява и конфигурира DNSSEC, използвайки сертификат за електронен подпис.
Регистър.БГ се явява първият в света TLD регистър въвел технология за автоматизирано управление и конфигуриране на DNSSEC. Услугата DNSSEC се предоставя от Регистър.БГ без да се изисква допълнително заплащане.
02.03.2007г.
Успешно завърши 45 дневния период от внедряването на DNSSEC за зоната .bg и подзоните.
На 15.01.2007г. Регистър.БГ подписа зоната .bg и подзоните и така стана вторият в света регистър подписал своята TLD зона след шведския регистър .....
В този 45 дневен период бяха проведени редица експерименти със специалисти, работещи в областта на сигурността в интернет от различни точки на света.
Текущото състояние на внедряването и използването на DNSSEC в световен мащаб може да се следи на .....
15.12.2006г.
Регистър.БГ създаде възможност на притежателите на сертификат за електронен подпис да осъществяват конфигуриране на своите домейни.
27.11.2006г.
Регистър.БГ създаде възможност за плащане на таксите за регистриране и поддръжка на домейни, чрез системата за електронни разплащания - ePay.BG.
18.06.2006г.
Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в области от второ ниво, като запазва досегашната възможност за регистрация в областта .bg.
Новите области са:
.a.bg ... .z.bg .0.bg ... .9.bg
При регистрация на домейни в новите области не се изисква основание за ползване на избраното интернет име.
Регистър.БГ ще предложи възможност на всеки притежател на сертификат за електронен подпис да ползва пълните възможности на системата.