Избор на домейни
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 03.12.2020 г. (сутринта).
"Регистър.БГ" ООД обявява тръжна процедура за доставка и пускане в експлоатация на техника. Участие в тръжната процедура се извършва чрез ИСУН 2020 до 18.11.2020 г. включително. За повече информация, прочетете тук.
Срокът за приемане на документи за тръжната сесия изтече. Моля, изчакайте приключването на тръжната сесия и кандидатствайте за името в следващата тръжна сесия, ако името е свободно.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "a-z", "0-9" и "-"   или   "а-я", "0-9" и "-"