Профилактики
29.04.2022г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 04.05.2022 г. (сряда).
06.01.2022г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 11.01.2022 г. (вторник).
20.11.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 27.11.2021 г. (събота) и 28.11.2021 г. (неделя).
21.10.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 26.10.2021 г. (вторник).
23.09.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 28.09.2021 г. (вторник).
24.08.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 30.08.2021 г. (понеделник).
29.07.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 03.08.2021 г. (вторник).
21.06.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 29.06.2021 г. (вторник).
28.11.2020г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 03.12.2020 г. (сутринта).
24.06.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 26.06.2020 г. (петък).
25.05.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 28.05.2020 г. (следобeд).
20.03.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 23.03.2020 г. (следобяд).
02.02.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка за 05.02.2020 г. (сряда), която ще се проведе в интервала от 13 ч. до 15 ч.