Протокол REGRR
Протоколът „Регистър-Регистратор/Регистрант“ е разработен от Регистър.БГ с цел осигуряване на достъп до системата за регистрация на домейни в областта .bg на Регистър.БГ от РЕГИСТРАТОРИТЕ или директно от РЕГИСТРАНТИТЕ. За краткост в настоящия документ протоколът за комуникация „Регистър-Регистратор/Регистрант“ ще се нарича REGRR протокол.

По подобие на протокола EPP [RFC5730], REGRR протоколът се базира на обмен на съобщения, представени в XML формат, през Интернет среда и дава възможност за осъществяването на диалог „машина-машина“ на принципа „клиент-сървър“. Сървърът се намира от страната на РЕГИСТЪРА, а клиентът - от страната на РЕГИСTРАТОРА или РЕГИСТРАНТА.

REGRR протоколът е създаден да осигурява висока надеждност и сигурност на комуникацията между сървърите на РЕГИСТЪРА и сървърите на РЕГИСТРАТОРИТЕ или РЕГИСТРАНТИТЕ. Високите надеждност и сигурност са постигнати чрез използването на сертификати за електронен подпис за криптиране на връзката и подписване на съобщенията.

Спецификация на протокола REGRR
Версия Дата на влизане в сила Сървър Дата на отмяна Действащи Изтегляне
2.0, редакция 4 12.11.2019г. www.register.bg Да
2.0, редакция 3 03.10.2019г. www.register.bg 12.11.2019г. Не
2.0, редакция 2 29.08.2019г. www.register.bg 03.10.2019г. Не
2.0, редакция 1 10.04.2019г. www.register.bg 29.08.2019г. Не
2.0 25.11.2018г. www.register.bg 10.04.2019г. Не
2.0, предварителна 30.04.2017г. bg.register.bg 25.11.2018г. Не
1.1, редакция 1 21.11.2012г. www.register.bg 25.11.2018г. Не
1.1 01.03.2012г. www.register.bg 21.11.2012г. Не
1.0 14.10.2011г. www.register.bg 01.03.2012г. Не