Работа с документи
Online подписване на заявки със сертификат Изисквания към сертификата и настройки
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.
 
Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.
Работа с електронно-подписани документи
Бланки
Наименование на бланката Действия
Документ за прехвърляне на регистрация на домейн
Заявка за участие в търг
Искане за справка относно обстоятелствата за регистрация на домейн