Управление
Използва се за домейни, които се обслужват от Регистър.БГ ООД.
Избор на действие

          
          
          


          
          
          

Забележка: За прехвърляне на регистрацията на домейн от един регистрант на друг, е необходимо първо да се създаде нова заявка за регистрация с основание за ползване на името "Прехвърляне на регистрацията на домейна" от меню "Заявяване".

Вход в управление