Плащане
В Плащане се позволява достъп до издадените проформа-фактури и фактури по име на домейн чрез сертификат за електронен подпис.
Преглед и плащане на услуги може да се извърши по заявка за регистрация, номер на конкретна проформа-фактура или фактура.

Заплащането на услугите може да се извърши по някой от следните начини:
Вход със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.

 
Входът със сертификат за електронен подпис позволява работата с всички домейни, за които ТИТУЛЯРЪТ или АВТОРЪТ от сертификата са регистранти, лица за административни контакти или лица за финансови контакти.

Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.
Плащане по заявка за регистрация на домейни
  Плащането се осъществява по проформа-фактура.
Проформа-фактурата се създава от настоящото меню по номера и датата на заявката за регистрация, посочени в уведомителното писмо.
Показване/плащане на проформа-фактура
Показване/плащане на фактура