Общи условия и други документи
Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМЕЙНИ В ОБЛАСТТА .BG И ПОДОБЛАСТИТЕ
Версия Дата на влизане в сила Дата на отмяна Действащи Изтегляне
4.9 23.05.2018г. Да
4.8 08.01.2018г. 23.05.2018г. Не
4.7 08.02.2017г. 08.01.2018г. Не
Политики
Други документи
Име Изтегляне
Заявка за участие в търг за регистрацията на домейн с дължина на интернет името два символа
Единни правила за служебно подреждане и критерии за определяне приоритета на основанието за ползване на името на домейните на кирилица в областите .бг и .bg, заявени в началния (sunrise) период