Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.

Изисквания към сертификата за електронен подпис за работа със системата

За успешна работа със системата със сертификат за електронен подпис, е необходимо сертификатът да е издаден от акредитиран Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ) и да отговаря на определени изисквания.
 1. Изисквания към Доставчика на Удостоверителни Услуги (ДУУ)
  Необходимо е сертификатът да е издаден от акредитиран ДУУ.
 2. Изисквания за вход със сертификат
  Работа със системата със сертификат за електронен подпис Лице от сертификата
  Търговец/организация Физическо лице
  Заявяване (създаване на заявки за регистрация на домейни)
  • Пълно име на организацията
  • ЕИК
  • Име на представляващото лице
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ/ID
  Конфигуриране и DNSSEC, Работа с документи, Плащане, Арбитриране
  • ЕИК
  • ЕГН/ЛНЧ/ID
  Управление (създаване на заявки за промяна и заявки за отказ)
  • В България: ЕИК на организацията
  • Извън България: ЕИК и пълно име на организацията
  • В България: ЕГН/ЛНЧ на лицето
  • Извън България: ID и пълно име на лицето
  Работа на регистратори и оператори на регистратори
  • Пълно име на организацията
  • ЕИК
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ/ID

Акредитирани Доставчици на Удостоверителни Услуги (ДУУ)

Приемат се сертификати за електронни подписи от следните акредитирани Доставчици на Удостоверителни Услуги:
B-TRUST   Услуга B-Trust на "БОРИКА" АД
InfoNotary   Услуга InfoNotary на "Инфонотари" ЕАД
StampIT   Услуга StampIT на "Информационно Обслужване" АД
Evrotrust   Услуга Evrotrust на "Евротръст Технолъджис" АД
Sep   Услуга eSign на "Система за електронни плащания България/СЕП България" АД
Ново
За притежателите на сертификати за електронен подпис, издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) от всички държави на Европейския Съюз, регистърът стартира приемането на документи, подписани със сертификати за електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) №910/2014г.

Към настоящия момент, освен със сертификатите, издадени от ДУУ в Р. България, в регистрационната система на регистъра експериментално, on-line се приемат документи, подписани и със сертификатите на следните ДУУ:

Притежателите на сертификати, издадени от други ДУУ, могат да изпращат своите подписани заявки (за регистрация и/или промяна) по e-mail.

Настройки за браузърно-независимо online подписване

 1. Online подписване

 2. Browser Independent Signing Service (BISS) представлява програма на "БОРИКА" АД (B-Trust) за браузърно-независимо online подписване в уеб браузър с квалифициран електронен подпис (КЕП). BISS позволява online подписване, независимо от използвания уеб браузър и операционна система.

  За да се използва BISS е необходимо предварителна инсталация на програмата на компютъра, където ще се извършва подписване.

  Източници на БОРИКА АД (B-Trust)
  Инструкция за инсталиране и настройка на BISS https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/25/docs/Instruktsiya-za-instalirane-i-nastroyka-na-BISS.pdf
  Проверка на BISS https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss
  Проверка на BISS чрез подписване на файл https://wsp.b-trust.bg/WSP/singleUpload

 3. Изтегляне и инсталиране на BISS

 4. Операционна система Изтегляне на BISS от сайта на B-Trust
  Windows http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/22/docs/BissSetup.exe
  MAC OS X http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/23/docs/BISS.dmg
  Linux Ubuntu http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/24/docs/B-TrustBISS.tar
  Важно: Необходими са администраторски права на компютъра за инсталиране на BISS.

  Забележка: От 03.07.2020 г. системата е съвместима с версия 2.22 на програмата BISS. Работата на системата с версия 2.16 и версия 2.18 на BISS вече не е възможна, поради изтичане на сертификата в програмата BISS в тези версии (на 03.07.2020 г.).

 5. Инсталиране на софтуера за Вашия сертификат за електронен подпис

 6. Софтуерът, необходим за работа с Вашия сертификат за електронен подпис, се предоставя от доставчика на удостоверителни услуги, издал Вашия сертификат. Софтуерът включва удостоверителни вериги, библиотека за работа със смарт картата на сертификата и др.

 7. Настройки за работа с BISS

 8. При стартиране на BISS, в настройки се избира опцията "Избор на подписване". При първи опит за използване на BISS, се предоставя възможност за избор на източника на сертификата. Избира се опцията PKCS11 (подписване чрез сертификат за електронен подпис в смарт карта) и се указва пътят до файла (библиотеката), необходим за работа със смарт картата. Файлът за работа със смарт картата се получава от издателя на сертификата при инсталиране на необходимия софтуер. Местоположението на този файл може да се получи от издателя на сертификата.

 9. Проверка на работата с BISS

  За проверка на работоспособността на BISS:
 10. Настройка на уеб браузъра за работа със сертификат за електронен подпис

  Сертификатът за електронен подпис трябва да е видим от уеб браузъра.
  За уеб браузър Mozilla Firefox:
  1. В адресната лента на браузъра въведете about:preferences и натиснете клавиша Enter на клавиатурата.
  2. От заредената страница изберете меню "Advanced", таб "Certificates".
  3. Натиснете бутона "View Certificates".
  4. В таб "Your Certificates" трябва да се виждат данните от Вашия сертификат.

  За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.

Изисквания към подписването на документи със сертификат

 1. Подписване на документи със сертификат
  Начин на подписване със сертификат (квалифициран електронен подпис) Софтуер за подписване Тип на документа Получаване на подписания документ в регистъра
  Online от регистранта Системата на регистъра Заявка, създадена от системата и непроменена Автоматично при подписването
  Offline от регистранта Външно приложение, предоставено от ДУУ.
  Подписването трябва да е attached, detached или embedded (цялостно, full scope).
  Забележка: Някои приложения, предоставяни от ДУУ, извършват частично подписване (partial scope) на файлове. Регистърът не приема такива частично подписани файлове.
  Заявка, създадена от системата и непроменена - От меню "Работа с документи"
  - По e-mail
  Друг документ По e-mail
 2. Изисквания към сертификата, с който регистрантът извършва подписване на заявки
  Регистрант Лице от сертификата Изисквания
  Физическо лице Физическо лице Изисква се ЕГН на регистранта да съвпада с ЕГН на титуляра или с ЕГН на автора.
  Търговец/организация Изисква се ЕГН на регистранта да съвпада с ЕГН на автора.
  Търговец/организация Физическо лице Този случай не е позволен. Сертификатът трябва да е издаден на търговец/организация.
  Търговец/организация Изисква се ЕИК на регистранта да съвпада с ЕИК на титуляра.