За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало

Работа със системата

1. ЗАЯВЯВАНЕ НА ДОМЕЙН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
1.1. Избор
1.2. Регистрация на домейни със сертификат за електронен подпис
1.2.1. Въвеждане на информация за регистрант
1.2.2. Въвеждане на лице за административни контакти
1.2.3. Запазване
1.3. Регистрация на домейни без сертификат за електронен подпис
1.3.1. Въвеждане на информация за регистрант
1.3.2. Въвеждане на лице за административни контакти
1.3.3. Запазване

2. КОНФИГУРИРАНЕ
2.1. Работа с електронен подпис (сертификат)
2.2. Работа с име и парола
2.2.1. Получаване на код за задаване и активиране на име и парола
2.2.2. Задаване и активиране на име и парола на домейн
2.2.3. Конфигуриране на един домейн
2.2.4. Конфигуриране на група домейни
2.3. Работа с DNS
2.3.1.Въвеждане на сървъри на имена (DNS)
2.3.2. Добавяне на нов сървър на имена (DNS)
2.3.3. Редакция на сървъри на имена (DNS)
2.3.4. Изтриване на сървъри на имена (DNS)
2.3.5. Копиране на сървъри на имена (DNS)
2.4. Работа с лица за технически контакти
2.4.1. Въвеждане на лице за технически контакти
2.4.2. Въвеждане на лице за технически контакти по Nic_handle
2.4.3. Въвеждане на ново лице за технически контакти
2.4.4. Редактиране на лице за технически контакти
2.4.5. Изтриване на лице за технически контакти
2.4.6. Копиране на лице за технически контакти
2.5. Работа с лице за финансови контакти
2.5.1. Въвеждане на лице за финансови контакти
2.5.2. Въвеждане на лице за финансови контакти по Nic_handle
2.5.3. Редакция на лице за Финансови контакти
2.5.4. Копиране на лице за финансови контакти


3. СПРАВКИ
3.1. Справка за домейн по номер и дата на заявка
3.2. Справка за домейн по име на домейн (WHOIS)

4. ПЛАЩАНЕ
4.1. Издаване на проформа-фактура по N: на заявка за регистрация на домейн
4.2. Проформа - Фактури
4.3. Фактури
4.4. Плащане чрез ePay.bg

5. DNSSEC
5.1 Вход със сертификат на регистрант
5.1.1 Въвеждане/Променяна на DNSSEC конфигурация
5.1.2 Копиране на DNSSEC конфигурация
5.1.3 Въвеждане/Промяна на Администратор на DNSSEC
5.1.4 Копиране на Администратор на DNSSEC
5.2 Вход със сертификат на Администратор на DNSSEC
5.2.1 Въвеждане/Променяна на DNSSEC конфигурация
5.2.2 Копиране на DNSSEC конфигурация


1. ЗАЯВЯВАНЕ НА ДОМЕЙН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
1.1. Избор
1.1.1. В "Избор" въведете името, чрез което желаете да регистрирате домейн(и);
1.1.2. Изберете в кои области желаете да го регистрирате;
1.1.3. Натиснете "Избери";
Избраните от Вас домейни се изобразяват в списъци в зависимост дали са свободни, заети, забранени и/или резервирани.
1.1.4. За всеки свободен домейн изберете услуга от падащия списък;
1.1.5. Натиснете "Преизчисли";
1.1.6. При избор на домейн от първо ниво .bg е възможно регистрацията на домейна да се осъществи с предоставяне на основание за името ИЛИ без предоставяне на основание за името.
Когато не се предоставя основание за името на домейн от областта .bg, домейнът ще се регистрира като незащитен и той може да бъде арбитриран от друг заявител. Регистрацията на незащитен домейн е за 1 година.
Когато се предоставя основание за името на домейн от областта .bg, домейнът ще се регистрира като защитен. Ако основанието за регистрация е "Име на заявена за регистрация марка", срокът на регистрация е 1 година.
1.1.7. Натиснете бутона "Добави" под списъка с избрани свободни домейни;
1.1.8. Може да премахнете име на домейн от списъка със свободни или заети домейни. Натиснете бутона "Откажи" за домейна, който желаете да премахнете;
1.1.9. Може да премахнете всички домейни от списъка със свободни или заети домейни като натиснете бутона "Откажи всички";
1.1.10. Може да изберете нови домейни от "Избор на нов домейн";
1.1.11. Когато приключите с избора на домейни, натиснете бутона "Продължи".
Ще имате възможност да продължите процеса по регистрация на домейни с или без използване на сертификат за електронен подпис.
1.2. Регистрация на домейни със сертификат за електронен подпис
1.2.1. Въвеждане на информация за регистрант
1.2.1.1. Данните за регистранта се попълват автоматично от сертификата за електронен подпис;
1.2.1.2. Въведете адрес за кореспонденция;
Ако желаете адресът за кореспонденция да е като адреса по регистрация, изберете "Желая адресът за кореспонденция да е като този по регистрация".
1.2.1.3. Данните за представляващите регистранта лица се попълват автоматично от сертификата за електронен подпис;
1.2.1.4. Попълнете e-mail на заявителя, на който ще бъде изпратена заявката за запазване на домейн/и;
1.2.1.5. Ако желаете да използвате e-mail за извършване промени в данните на домейните, свързани с DNS, лица за технически и финансови контакти, в "Декларации на регистранта" изберете полето "потребителско име, парола и ГИН (Групов идентификационен номер), получени на ел. поща за актуализация" и посочете e-mail адрес за актуализация;
1.2.1.6. Запознайте се с "Общи условия" и изберете полето "Запознат съм и приемам Общите условия";
1.2.1.7. Ако желаете данните за лицето за административни контакти да бъдат като данните за регистранта, изберете "Желая данните за лицето за Административни контакти да се копират от данните за регистранта";
1.2.1.8. Въведете кода от картинката;
1.2.1.9. Натиснете "Продължи".
Забележка:
1. Посочените с "*" полета са задължителни с изключение на забранените. Желателно, но не задължително, е попълването и на останалите полета!

1.2.2. Въвеждане на лице за административни контакти
1.2.2.1. Въведете пълна и вярна информация за лицето за административни контакти;
1.2.2.2. Ако желаете лицето за административни контакти да може да конфигурира избраните домейни със сертификат за електронен подпис, въведете задължително неговото ЕГН/ЛНЧ;
1.2.2.3. Натиснете "Продължи".
Забележка:
1. Полетата със "*" са задължителни, с изключение на забранените. Желателно, но не задължително е попълването и на останалите полета.

Моля поставете или се уверете, че сте поставили правилния сертификат за електронен подпис в компютъра си и натиснете "Продължи".

1.2.3. Запазване
1.2.3.1. Заявените домейни са запазени за регистранта за 30 дни.
1.2.3.2. На e-mail адреса на заявителя ще получите заявката за регистрация. Тази заявка служи само за Ваша информация. Моля, не я изпращайте в Регистър.БГ.
1.2.3.3. Следвайте указанията, посочени в писмото, за да продължите процедурата по регистрация на заявените от Вас домейни.

1.3. Регистрация на домейни без сертификат за електронен подпис
1.3.1. Въвеждане на информация за регистрант
1.3.1.1. Посочете вида на регистранта (юридическо или физическо лице);
1.3.1.2. Посочете държавата на регистранта;
1.3.1.3. Натиснете "Продължи";
1.3.1.4. Въведете информация за регистранта;
1.3.1.5. Въведете адрес по регистрация;
1.3.1.6. Въведете адрес за кореспонденция;
Адресът, който ще се публикува и ще бъде общодостъпен от меню "Справки" (WHOIS), е адреса за кореспонденция.
Ако желаете адресът за кореспонденция да е като адреса по регистрация, изберете "Желая адресът за кореспонденция да е като този по регистрация".
1.3.1.7. Въведете представляващите регистранта лица;
1.3.1.8. Попълнете e-mail на заявителя. На този e-mail ще бъде изпратена заявката за регистрация на домейни;
1.3.1.9. Ако желаете да използвате e-mail за извършване промени в данните на домейните, свързани с DNS, лица за технически и финансови контакти, в "Декларации на регистранта" изберете полето "потребителско име, парола и ГИН (Групов идентификационен номер), получени на ел. поща за актуализация" и посочете e-mail адрес за актуализация;
1.3.1.10. Запознайте се с "Общи условия" и изберете полето "Запознат съм и приемам Общите условия";
1.3.1.11. Ако желаете данните за лицето за административни контакти да бъдат като данните за регистранта, изберете "Желая данните за лицето за Административни контакти да се копират от данните за регистранта";
1.3.1.12. Въведете кода от картинката;
1.3.1.13. Натиснете "Продължи".

Забележка:
1. Посочените с "*" полета са задължителни с изключение на забранените. Желателно, но не задължително, е попълването и на останалите полета


1.3.2. Въвеждане на лице за административни контакти
1.3.2.1. Въведете пълна и вярна информация за лицето за административни контакти;
1.3.2.2. Ако желаете лицето за административни контакти да може да конфигурира избраните домейни със сертификат за електронен подпис, въведете задължително неговото ЕГН/ЛНЧ;
1.3.2.3. Натиснете "Запази".

Забележка:
1. Посочените с "*" полета са задължителни с изключение на забранените. Желателно, но не задължително, е попълването и на останалите полета


1.3.3. Запазване
1.3.3.1. Заявените домейни са запазени за регистранта за 24 часа.
1.3.3.2. На e-mail адреса на заявителя ще получите заявката за регистрация. Увеличаване срока на активност на Вашата заявка от 24 часа на 30 дни може да извършите чрез избор на връзката (link) в писмото.
1.3.3.3. Следвайте указанията, посочени в писмото, за да продължите процедурата по регистрация на заявените от Вас домейни.


2. КОНФИГУРИРАНЕ

Конфигуриране на домейните може да извършвате с електронен подпис (сертификат) и/или с име и парола.
Може да конфигурирате регистриран или запазен домейн.
2.1. Работа с електронен подпис (сертификат)
Register.BG приема сертификати за електронни подписи от следните регистрирани Доставчици на Удостоверителни Услуги:
  • Услуга B-Trust на Банксервиз АД;
  • Услуга InfoNotary на Инфонотари ЕАД;
  • Услуга StampIT на Информационно Обслужване АД.
2.1.1. Влезте в "Конфигуриране" от навигатора в ляво на екрана;
2.1.2. От "Вход със сертификат" изберете, като Регистрант или Лице за административни контакти ще работите;
2.1.3. Поставете носителя на Вашия сертификат за електронен подпис в компютъра си;
2.1.4. Натиснете "Вход";
2.1.5. Ако броят на Вашите домейни е малък, те ще се изобразяват във вид на таблица.
Изберете домейна, който желаете да конфигурирате и изпълнете действието;
2.1.6. В противен случай, извършете търсене на домейна, който желаете да конфигурирате, след което изберете домейна за конфигуриране и изпълнете действието.
2.2. Работа с име и парола
За всеки регистриран или заявен за регистрация домейн може да зададете отделно име и парола или на различни домейни да зададете едно и също име и парола.
Ако желаете да управлявате няколко домейна едновременно с едни и същи име и парола, трябва да им зададете едно и също име, парола и ГИН (Групов Идентификационен Номер).
2.2.1. Получаване на код за задаване и активиране на име и парола
2.2.1.1. Влезте в "Конфигуриране" от навигатора в ляво на екрана;
2.2.1.2. От "Създаване на име и парола за конфигуриране на домейн" изберете линк "Получаване на код за задаване и активиране на име и парола за конфигуриране на домейн";
2.2.1.3. Въведете домейн, на който ще зададете име и парола;
2.2.1.4. Въведете e-mail за електронна актуализация, посочен в заявката за регистриране на домейни;
2.2.1.5. Въведете кода от картинката;
2.2.1.6. Натиснете "Изпрати".
На посочения e-mail за електронна актуализация ще получите код за активиране на потребителско име и парола за конфигуриране на домейна.
2.2.2. Задаване и активиране на име и парола на домейн
2.2.2.1. Влезте в "Конфигуриране" от навигатора в ляво на екрана;
2.2.2.2. От "Създаване на име и парола за конфигуриране на домейн" изберете линк "Задаване и активиране на име и парола за конфигуриране на домейн";
2.2.2.3. Въведете кода за активиране, получен на зададения e-mail за актуализация;
2.2.2.4. Въведете домейна, за който е предназначен този код;
2.2.2.5. Въведете желаното от Вас потребителско име;
2.2.2.6. Въведете желаната от Вас парола;
2.2.2.7. Въведете повторно избраната от Вас парола;
2.2.2.8. При желание може да зададете Групов Идентификационен Номер (ГИН);
2.2.2.9. Въведете кода от картинката;
2.2.2.10. Натиснете "Активирай".
Ако зададете ГИН може да групирате няколко домейна така, че да могат да се конфигурират чрез еднакви име, парола и ГИН.
Може да направите групи с еднакви име и парола, но с различни ГИН.
2.2.3. Конфигуриране на един домейн
2.2.3.1. Влезте в "Конфигуриране" от навигатора в ляво на екрана;
2.2.3.2. Въведете името на домейна, който ще конфигурирате;
2.2.3.3. Посочете областта на домейна;
2.2.3.4. Въведете потребителско си име;
2.2.3.5. Въведете паролата си;
2.2.3.6. Въведете кода от картинката;
2.2.3.7. Натиснете "Вход".
На екрана ще се изобрази избрания домейн за конфигуриране.
2.2.4. Конфигуриране на група домейни
2.2.4.1. Влезте в "Конфигуриране" от навигатора в ляво на екрана;
2.2.4.2. Въведете име на домейн от групата, която ще конфигурирате;
2.2.4.3. Посочете областта на домейна;
2.2.4.4. Въведете потребителското си име;
2.2.4.5. Въведете паролата си;
2.2.4.6. Въведете ГИН;
2.2.4.7. Въведете кода от картинката;
2.2.4.8. Натиснете "Вход".
На екрана ще се изобразят всички домейни от групата за конфигуриране.
2.3. Работа с DNS
2.3.1. Въвеждане на DNS
2.3.1.1. Влезте в "Конфигуиране" със сертификата за електронен подпис на регистранта или лицето за административни контакти, или с име и парола;
На екрана ще се изобрази списък с Вашите домейни за конфигуриране. Пред всеки домейн има радио-бутон.
2.3.1.2. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще въвеждате DNS;
2.3.1.3. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "DNS" и натиснете "Въведи/Промени".
2.3.1.3.1. При невъведени DNS, ще се отвори екран за въвеждане на DNS
2.3.1.3.1.1. Въведете DNS на домейна, който сте избрали;
2.3.1.3.1.2. Въведете IP адрес, ако е необходимо;
2.3.1.3.1.3. Натиснете "Запиши".
Забележка:
1. Задължително е въвеждането на най-малко 2 DNS.
2. Ако DNS е в областта на домейна, въвеждането на IP адрес е задължително.
3. Ако DNS е в област различна от тази на домейна, въвеждането на IP адрес не е необходимо.

2.3.1.3.1.4. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да въведете лица за административни (ако регистрантът работи със сертификат за електронен подпис), финансови или технически контакти за този домейн, или да конфигурирате друг домейн от групата;
2.3.1.3.1.5. Натиснете "Откажи", ако не желаете да запишете въведените DNS.
2.3.1.3.2. При въведени DNS, ще се изобразят въведените от Вас DNS с възможност за "Редакция", "Добавяне на нов" и "Изтриване" (ако са повече от два DNS).
2.3.2. Добавяне на нов DNS
2.3.2.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще добавяте нов DNS;
2.3.2.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "DNS" и натиснете "Въведи/Промени";
2.3.2.3. Натиснете бутона "Добави нов";
2.3.2.4. Въведете DNS;
2.3.2.5. Натиснете "Запиши";
2.3.2.6. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да въведете лица за административни (ако регистрантът работи със сертификат за електронен подпис), финансови или технически контакти за този домейн, или да конфигурирате друг домейн от групата;
2.3.2.7. Натиснете "Откажи", ако не желаете да запишете въведените DNS.
2.3.3. Редактиране на DNS
2.3.3.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще редактирате DNS;
2.3.3.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "DNS" и натиснете "Въведи/Промени";
2.3.3.3. Натиснете бутона за "Редакция" пред DNS-а, който желаете да редактирате. Полето ще стане активно;
2.3.3.4. Направете желаните промени;
2.3.3.5. Натиснете "Запиши";
2.3.3.6. Натиснете "Добави нов", ако желаете да въведете DNS;
2.3.3.7. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да въведете лица за административни (ако регистрантът работи със сертификат за електронен подпис), финансови или технически контакти за този домейн, или да конфигурирате друг домейн от групата;
2.3.3.8. Натиснете "Откажи", ако не желаете да запишете направените корекции на DNS;
2.3.4. Изтриване на DNS
Възможно е изтриване, само ако съществуват повече от два DNS
2.3.4.1. Изберете радио-бутона пред домейна, за който ще изтривате DNS;
2.3.4.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "DNS" и натиснете "Въведи/Промени";
2.3.4.3. Натиснете бутона за изтриване зад DNS-а, който желаете да изтриете.
2.4. Работа с лица за технически контакти
2.4.1. Въвеждане на лице за технически контакти
2.4.1.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще въвеждате лице за технически контакти;
2.4.1.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице/а за технически контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.4.1.2.1. Ако не е въведено лице за технически контакти, ще се отвори екран за въвеждане на данни за лице за технически контакти;
Имате възможност да въведете данните на лицето или да използвате Nic_handle на въведено вече лице (Вижте "Въвеждане на лице за технически контакти по Nic_handle").
2.4.1.2.1.1. Въведете информация за лицето, което желаете да е лице за технически контакти
2.4.1.2.1.2. Натиснете бутона "Запиши";
Ще се покаже въведената от Вас информация за лицето за технически контакти и неговият Nic_Handle;
2.4.1.2.1.3. Натиснете бутона "Откажи", ако не желаете да запишете новото лице;
2.4.1.2.1.4. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица;
2.4.1.2.2. В случай, че са въведени едно или няколко лица за технически контакти, ще се покаже падащ списък с всички въведени лица, с възможност за "Редактирай", "Изтрий", "Добави ново".
2.4.2. Въвеждане на лице за технически контакти по Nic_handle
2.4.2.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще въвеждате лице за технически контакти;
2.4.2.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице/а за технически контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.4.2.3. В полето "Nic_handle" въведете Nic_handle на лицето, което желаете да е лице за технически контакти;
2.4.2.4. Натиснете "Покажи";
2.4.2.5. Проверете информацията дали отговаря на търсеното лице;
2.4.2.6. Натиснете "Добави като лице за технически контакти";
2.4.2.7. Натиснете бутона "Откажи", ако не желаете да запишете новото лице;
2.4.2.8. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица;
2.4.3. Въвеждане на ново лице за технически контакти
2.4.3.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще въвеждате лице за технически контакти;
2.4.3.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице/а за технически контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.4.3.3. Натиснете "Добави ново";
2.4.3.4. Попълнете вярна и пълна информация в празните форми;
2.4.3.5. Натиснете "Запиши";
Въведеното лице ще се запише като лице за технически контакти.
2.4.3.6. Натиснете "Откажи", ако не желаете да въведете лице за технически контакти;
2.4.3.7. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица;
2.4.4. Редактиране на лице за технически контакти
2.4.4.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще редактирате лице за технически контакти;
2.4.4.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице/а за технически контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.4.4.3. От полето "Съществуващи лица за технически контакти:" изберете лицето, което желаете да редактирате;
2.4.4.4. Натиснете "Редактирай";
2.4.4.5. Направете желаните промени;
2.4.4.6. Натиснете "Запиши";
След редакция лицето ще се запише с нов Nic_hadle.
2.4.4.7. Натиснете "Откажи", ако не желаете да редактирате лице за технически контакти;
2.4.4.8. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица.
2.4.5. Изтриване на лице за технически контакти
2.4.5.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който изтривате лице за технически контакти;
2.4.5.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице/а за технически контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.4.5.3. От полето "Съществуващи лица за технически контакти:" изберете лицето, което желаете да изтриете;
2.4.5.4. Натиснете "Изтрий".
Не може да извършите операция изтриване, ако има въведено само едно лице за технически контакти.
2.5. Работа с лице за финансови контакти
2.5.1. Въвеждане на лице за финансови контакти
2.5.1.1. Влезте в "Конфигуиране" със сертификат за електронен подпис или с име и парола;
На екрана ще се изобрази списък с Вашите домейни.
2.5.1.2. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще въвеждате лице за финансови контакти;
2.5.1.3. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице за финансови контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.5.1.3.1. При невъведено за домейна лице за финансови контакти:
2.5.1.3.1.1. Определете типа на лицето за финансови контакти (Физическо или юридическо лице, българин или чужденец);
2.5.1.3.1.2. Натиснете "Продължи";
2.5.1.3.1.3. Въведете пълна и коректна информация в полетата;
Имате възможност да въведете данните на лицето или да използвате Nic_handle на въведено вече лице (Вижте "Въвеждане на лице за финансови контакти по Nic_handle");
2.5.1.3.1.4. Натиснете "Запиши";
Ще се покаже въведената от Вас информация за лице за финансови контакти и неговият Nic_Handle.
2.5.1.3.1.5. Натиснете бутона "Откажи", ако не желаете да запишете новото лице;
2.5.1.3.1.6. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица.
2.5.1.3.2. Ако имате въведено лице за финансови контакти, при натискане на бутон "Въведи/Промени", ще се покаже пълна информация за въведеното лице с възможност за редакция и замяна с ново лице
2.5.2. Въвеждане на лице за финансови контакти по Nic_handle
2.5.2.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще въвеждате лице за финансови контакти;
2.5.2.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице за финансови контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.5.2.3. Натиснете "Замени с нов";
2.5.2.4. Определете типа на лицето за финансови контакти (Физическо или юридическо лице, българин или чужденец);
2.5.2.5. В полето "Nic_handle" въведете Nic_handle на лицето, което желаете да бъде лице за финансови контакти;
2.5.2.6. Натиснете "Покажи";
2.5.2.7. Проверете информацията дали отговаря на търсеното лице;
2.5.2.8. Натиснете "Добави като лице за финансови контакти";
2.5.2.9. Натиснете бутона "Откажи", ако не желаете да запишете новото лице;
2.5.2.10. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица;
2.5.3. Редакция на лице за Финансови контакти
2.5.3.1. Изберете радио-бутона пред домейна, на който ще редактирате лицето за финансови контакти;
2.5.3.2. От падащото меню, под таблицата с Вашите домейни, изберете "Лице за финансови контакти" и натиснете "Въведи/Промени";
2.5.3. 3.Натиснете "Редактирай";
2.5.3.4. Направете промените;
2.5.3.5. Натиснете "Запиши";
2.5.3.6. Натиснете бутона "Откажи", ако не желаете да запишете новото лице;
2.5.3.7. Натиснете "Към конфигуриране", ако желаете да работите с друг домейн, DNS или лица.

3. СПРАВКИ
3.1. Справка за домейн по номер и дата на заявка
Справките дават информация за състоянието на заявените от Вас домейни за регистрация и предстоящите (възможните) за изпълнение задачи
3.1.1. Въведете номера на заявката, която Ви е изпратена по e-mail при запазване на домейна(ите);
3.1.2. Въвете датата, на която Ви е изпратена заявката;
3.1.3. Въведете кода от картинката;
3.1.4. Натиснете "Покажи".
На екрана ще се изобрази таблица с домейните, свързани с тази заявка, състоянието им и предстоящите (възможните) за изпълнение задачи.
3.2. Справка за домейн по име на домейн (WHOIS)
Справката дава информация за домейн, неговото състояние и предстоящите (възможните) за изпълнение задачи.
3.2.1. Въведете име на домейн;
3.2.2. Въведете кода от картинката;
3.2.3. Натиснете "Покажи".
На екрана ще се изобрази информация за домейна, състоянието му и предстоящите (възможните) за изпълнение задачи.

4. ПЛАЩАНЕ
4.1. Издаване на проформа-фактура по N: на заявка за регистрация на домейн
4.1.1 Въведете номер на заявката, за която ще проверявате домейни за плащане;
4.1.2. Въведете дата на заявката;
4.1.3. Въведете кода от картинката;
4.1.4. Натиснете бутон "Покажи";
На екрана ще се изобрази списък от домейни със задължения, на които могат да се издадат проформи-фактури, домейни без задължения и домейни, на които не може да бъде издадена проформа-фактура.
4.1.5. От списък "Домейни със задължения" изберете за кои домейни желаете проформа-фактура;
4.1.6. Натиснете "Преизчисли";
4.1.7. Натиснете "Проформа";
На екрана ще се изобрази проформа-фактурата.
4.1.8. Може да анулирате проформата, като натиснете бутон "Анулирай".
4.1.9. Може да платите по ePay.bg.
4.2. Проформа-фактури
4.2.1. Въведете номер на проформа-фактура;
4.2.2. Въведете дата на издаване на проформа-фактурата;
4.2.3. Въведете кода от картинката;
4.2.4. Натиснете "Покажи"
На екрана ще се изобрази проформа-фактурата.
4.2.5. Може да я разпечатате от "Разпечатай"
4.2.6. Може да я анулирате от бутона "Анулирай"
4.2.7. Може да платите по ePay.bg.
4.3. Фактури
4.3.1. Въведете номер на фактурата;
4.3.2. Въведете кода от картинката;
4.3.3. Натиснете "Покажи";
На екрана ще се изобрази фактурата.
4.3.4.Може да разпечатате копие на фактурата.
4.4. Плащане по ePay.bg
Плащането става по номер на проформа-фактура;
4.4.1. Ако нямате проформа-фактура за услугата, която желаете да платите, в "Плащане" изберете "Издаване на проформа-фактура по N: на заявка" т. 4.1. След издаване на проформа-фактура и изобразяването и на екрана, изберете "Плати чрез еPay.bg";
4.4.2. В случай, че имате издадена проформа-фактура, в "Плащане" изберете "Проформа-фактура" т. 4.2. След изобразяването и на екрана, изберете "Плати чрез еPay.bg".

Какво е необходимо, за да извършите плащане чрез еPay.bg?
1. Да притежавате дебитна или кредитна карта (VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro), издадена от следните български банки.
2. Да се регистрирате в еPay.bg - регистрацията е безплатна.
3. Да активирате услугата "Плащане по Интернет" на вашата дебитна карта, чрез банкомат. Това става от менюто на банкомата "Допълнителни функции" - "Плащане по Интернет".
4. Да имате генерирана проформа - фактура за Вашите домейни в системата на Register.BG.(проформа-фактура може да генерирате в "Плащане" от "Издаване на проформа-фактура по N: на заявка за регистрация на домейн" т. 4.1.).

ВАЖНО!
1. Дадена проформа-фактура може да бъде заявена за плащане чрез еPay.bg само веднъж!
2. Проформа-фактурата е активна за плащане в ePay.bg 72 часа. След този период тя става неактивна!
3. Ако откажете плащането в ePay.bg или вашата проформа-фактура е станала неактивна, може да направите следното:
2.1. да анулирате проформа-фактурата, като влезете в "Плащане" и изберете "Проформа-Фактура" т. 4.2. , и да издадете нова проформа-фактура в "Плащане" от "Издаване на проформа-фактура по N: на заявка за регистрация на домейн" т. 4.1.
2.2. да платите проформа-фактурата в някой от нашите офиси.

5. DNSSEC
DNSSEC конфигуриране на домейни може да извършвате само със сертификат за електронен подпис. Възможни са два режима на работа: Вход със сертификат на регистрант, Вход със сертификат на Администратор на DNSSEC.
DNSSEC конфигуриране се осъществява за регистриран/и и/или заявен/и домейн/и.
Register.BG позволява работа със сертификати за електронен подпис, издадени от "B-TRUST" (www.b-trust.org), "StampIt" (www.stampit.org) и Infonotary (www.infonotary.org).

5.1 Вход със сертификат на регистрант
Поставете носителя на Вашия сертификат за електронен подпис в компютъра си, изберете "Вход със сертификат на регистрант" и натиснете бутона "Вход".
При успешен вход на регистрант с регистрирани и/или заявени по-малко от 10 домейна, се зарежда списък от "Домейни за DNSSEC конфигуриране".
При успешен вход на регистрант с регистрирани и/или заявени повече от 10 домейна, се зарежда форма за избор на конкретен домейн/и или възможност за изобразяване на всички регистрирани и/или заявени домейни. Избраните домейни се зареждат в списък от "Домейни за DNSSEC конфигуриране".
5.1.1 Въведеждане/Променяна на DNSSEC конфигурация
DNSSEC конфигурацията на даден домейн може да бъде активирана(въведена), ако към нея има добавен поне един ключ. Въвеждането/промяната на DNSSEC конфигурацията на домейн, става чрез избиране на радио-бутона пред домейна (от списъка с домейни за конфигуриране на DNSSEC), избиране от падащия списък действие "DNSSEC" и натискане бутона "Въведи/Промени".
5.1.1.1 Добавяне на ключ:
5.1.1.1.1 Въвежда се идентификаторът на ключа;
5.1.1.1.2 Избира се криптиращият алгоритъм, който е използван за подписване на DNS записите;
5.1.1.1.3 Избира се хеш функцията, която е използвана за подписване на DNS записите;
5.1.1.1.4 Въвежда се резултантният хеш код;
5.1.1.1.5 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за добавяне на дадения ключ.
5.1.1.2 Премахване на ключ:
5.1.1.2.1 Избира се бутонът "Премахни", намиращ се вдясно от ключа;
5.1.1.2.2 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за премахване на дадения ключ.
5.1.1.3 Деактивиране на DNSSEC:
5.1.1.3.1 Избира се бутонът "Всички";
5.1.1.3.2 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за деактивиране на DNSSEC конфигурацията.
5.1.2 Копиране на DNSSEC конфигурация
Копирането на DNSSEC конфигурацията, от един домейн на един или повече други, става чрез избиране на радио-бутона пред домейна (от списъка с домейни за конфигуриране на DNSSEC), от който ще се копира DNSSEC конфигурацията и избиране на отметките пред домейните, на които ще се копира DNSSEC конфигурацията. След това се избира от падащия списък действие "DNSSEC" и се натиска бутона "Копирай".
5.1.3 Въведеждане/Промяна на Администратор на DNSSEC
Въведеждането/Промяната на данните за администратор на DNSSEC на домейн, става чрез избиране на радио-бутона пред домейна (от списъка с домейни за конфигуриране на DNSSEC), избиране от падащия списък действие "Администратор на DNSSEC" и натискане на бутона "Въведи/Промени".
5.1.3.1 Въвеждане на администратор на DNSSEC:
5.1.3.1.1 Чрез въвеждане на ново лице:
5.1.3.1.1.1 Въвежда се име на лицето;
5.1.3.1.1.2 Въвежда се име с латински букви на лицето;
5.1.3.1.1.3 Въвежда се ЕГН на лицето. Коректното въвеждане на ЕГН на администратор на DNSSEC, гарантира успешния последващ вход в DNSSEC конфигуриране със сертификат за електронен подпис на администратор на DNSSEC;
5.1.3.1.1.4 Въвежда се ел. поща на лицето;
5.1.3.1.1.5 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за въвеждане на администратор на DNSSEC.
5.1.3.1.2 Чрез използване на данните на вече съществуващо лице:
5.1.3.1.2.1 Въвежда се Nic Handle на лице;
5.1.3.1.2.2 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за въвеждане на администратов на DNSSEC.
5.1.3.2 Премахване на администратор на DNSSEC:
5.1.3.2.1 Избира се бутонът "Премахни", намиращ се вдясно от администратора за DNSSEC;
5.1.3.2.2 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за премахване на администратора на DNSSEC.
5.1.4 Копиране на Администратор на DNSSEC
Копирането на Администратор на DNSSEC от един домейн на един или повече други, става чрез избиране на радио бутона пред домейна (от списъка с домейни за конфигуриране на DNSSEC), от който ще се копира Администратор на DNSSEC и избиране на отметките пред домейните, на които ще се копира Администратор на DNSSEC. След това се избира от падащия списък действие "Администратор на DNSSEC" и се натиска на бутона "Копирай".
5.2 Вход със сертификат на Администратор на DNSSEC
Поставете носителя на Вашия сертификат за електронен подпис в компютъра си, изберете "Вход със сертификат на Администратор на DNSSEC" и натиснете бутона "Вход".

При успешен вход на администратор на DNSSEC, който е посочен като такъв на по-малко от 10 регистрирани и/или заявени домейна, се зарежда списък от "Домейни за DNSSEC конфигуриране".
При успешен вход на администратор на DNSSEC, който е посочен като такъв на повече от 10 регистрирани и/или заявени домейна, се зарежда форма за избор на конкретен домейн/и или възможност за изобразяване на всички регистрирани и/или заявени домейни, за които лицето е посочено като администратор на DNSSEC. Избраните домейни се зареждат в списък от "Домейни за DNSSEC конфигуриране".
5.2.1 Въведеждане/Променяна на DNSSEC конфигурация
DNSSEC конфигурацията на даден домейн може да бъде активирана(въведена), ако към нея има добавен поне един ключ. Въвеждането/промяната на DNSSEC конфигурацията на домейн, става чрез избиране на радио-бутона пред домейна (от списъка с домейни за конфигуриране на DNSSEC), избиране от падащия списък действие "DNSSEC" и натискане на бутона "Въведи/Промени".
5.2.1.1 Добавяне на ключ:
5.2.1.1.1 Въвежда се идентификаторът на ключа;
5.2.1.1.2 Избира се криптиращият алгоритъм, който е използван за подписване на DNS записите;
5.2.1.1.3 Избира се хеш функцията, която е използвана за подписване на DNS записите;
5.2.1.1.4 Въвежда се резултантният хеш код;
5.2.1.1.5 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за добавяне на дадения ключ.
5.2.1.2 Премахване на ключ:
5.2.1.2.1 Избира се бутонът "Премахни", намиращ се вдясно от ключа;
5.2.1.2.2 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за премахване на дадения ключ.
5.2.1.3 Деактивиране на DNSSEC:
5.2.1.3.1 Избира се бутонът "Всички";
5.2.1.3.2 Подписва се със сертификат за електронен подпис декларация за деактивиране на DNSSEC конфигурацията.
5.2.2 Копиране на DNSSEC конфигурация
Копирането на DNSSEC конфигурацията, от един домейн на един или повече други, става чрез избиране на радио-бутона пред домейна (от списъка с домейни за конфигуриране на DNSSEC), от който ще се копира DNSSEC конфигурацията и избиране на отметките пред домейните, на които ще се копира DNSSEC конфигурацията. След това се избира от падащия списък действие "DNSSEC" и се натиска бутона "Копирай".
КонтактиСигурност
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране