Сертификати
За успешна работа със сертификати за електронни подписи със системата на Регистър.БГ е необходимо:
  • В сертификата да се съдържа информация за ЕГН/ЛНЧ, ако е издаден на физическо лице и ЕИК, ако е издаден на организация
  • За създаване и подписване през сайта на Регистър.БГ на заявки за регистрация на домейни (запазване на домейни) със сертификат за електронен подпис е необходимо в него да се съдържа пълната адресна информация на регистранта
Регистър.БГ приема сертификати за електронни подписи от следните регистрирани Доставчици на Удостоверителни Услуги:

B-TRUST

Услуга B-Trust на Банксервиз АД


InfoNotary

Услуга InfoNotary на Инфонотари ЕАД


StampIT

Услуга StampIT на Информационно Обслужване АД


Spektar

Услуга Spektar на Спектър АД


Spektar

Услуга Мобисейф на СЕП България АД