За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало > Конфигуриране на DNSSEC
DNSSECПомощ Помощ    
Вход със сертификат
Администрирането и работата с DNSSEC се осъществява само чрез използване на валиден сертификат за електронен подпис.

Администрирането и работата (активиране/деактивиране на DNSSEC и промяна на DNSSEC конфигурацията) с DNSSEC се осъществява от регистранта на домейна.
Работата с DNSSEC може да се осъществява и от администратор(и) на DNSSEC, упълномощени от регистранта.

Вход със сертификат на:
Регистрант
Администратор на DNSSEC


Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрацияКонтакти Сигурност
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране Български English
Домейните от областта .bg с имена на кирилица и имена, изписани само с цифри, и/или с цифри и знак '-', както и домейните с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри, се обслужват на адрес: https://bg.register.bg.