За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало > Управление
Управление



Управлението позволява извършването на следните действия:
 • Създаване на заявка за промяна на данните по регистрация на регистранта:
  • Промяна на името на регистранта (корекция в името).
 • Създаване на заявка за промяна на основанието за ползване на името на домейн;
 • Създаване на заявка за промяна в регистрацията на домейн:
  • Промяна на списъка с e-mail адреси за електронна актуализация;
  • Промяна на адреса за кореспонденция на регистранта;
  • Промяна на упълномощените от регистранта лица да го представляват пред Регистър.БГ;
  • Промяна на лицето за административни контакти.
 • Създаване на заявка за отказ от регистрацията на домейн;
 • Разглеждане на подробна информация за домейн (само със сертификат за електронен подпис).

Управление със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.


Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрация



Управление без сертификат

Домейн:*
Номер на заявката
за регистрация:*
Дата на заявката
за регистрация:*
calendar
Въведете кода
от изображението:* 





Контакти Сигурност
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране Български English
Домейните от областта .bg с имена на кирилица и имена, изписани само с цифри, и/или с цифри и знак '-', както и домейните с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри, се обслужват на адрес: https://bg.register.bg.