За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало > Арбитриране
АрбитриранеПреди да се създаде заявка за арбитриране на регистрацията на домейн, е необходимо да се създаде заявка за регистрация на този домейн.


Арбитриране със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.


Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрацияАрбитриране без сертификат
След създаване на заявка за регистрация на домейна, който желаете да арбитрирате, моля въведете името на домейна, номера и датата на заявката за регистрация.

Домейн:* .bg
Номер на заявката
за регистрация*
Дата на заявката
за регистрация:*
calendar
Въведете кода
от изображението:*


Контакти Сигурност
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране Български English
Домейните от областта .bg с имена на кирилица и имена, изписани само с цифри, и/или с цифри и знак '-', както и домейните с двусимволни имена, изписани с цифра и буква от латинската азбука; буква от латинската азбука и цифра; две цифри, се обслужват на адрес: https://bg.register.bg.