За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало > Избор на домейни
Списък с Добавени имена
ИзборИзбор на домейни

име

Позволени символи: "a-z", "0-9" и "-" или
"а-я", "0-9" и "-"
 
.bg                                
.a.bg .b.bg .c.bg .d.bg .e.bg .f.bg .g.bg .h.bg .i.bg
.j.bg .k.bg .l.bg .m.bg .n.bg .o.bg .p.bg .q.bg .r.bg
.s.bg .t.bg .u.bg .v.bg .w.bg .x.bg .y.bg .z.bg    
 
.0.bg .1.bg .2.bg .3.bg .4.bg .5.bg            
.6.bg .7.bg .8.bg .9.bg                    
 
Всички
 
 

 


Резултати от анкетата "Ускорена процедура по създаване на нова интернет област от първо ниво на кирилица с национален код (IDN ccTLD Fast Track)", проведена от Регистър.БГ в периода 12.11.2009г. – 06.01.2010г.
Въпрос: "Според Вас, коя последователност от букви на кирилица е най-подходяща за страната ни?" Въпрос: "Подкрепяте ли на Регистър.БГ да бъде делегирано управлението на новата област по ускорената процедура?"
Резултат: Резултат:
.бг - 96%; Друго - 4% Да - 65,76%; Не - 34,24%
   
Условия на провеждане на анкетата:
  • Анкетата е проведена сред всички заявители, регистранти, лица за административни, технически и финансови контакти на домейни в областта .bg и подобластите;
  • На всеки участник, чрез приложените технически средства, е позволено да гласува само веднъж, за да се предотврати манипулирането на резултатите чрез създаване на различни e-mail адреси за многократно гласуване от едно лице;
  • Гласували са над 1000 участника.
   
Новини
[19.05.2011г.] На 19.05.2011г. Регистър.БГ разкри офиси за обслужване на клиенти в градовете Пловдив и Русе. Адресите им може да видите тук.

[04.02.2011г.] На 02.02.2011г. Регистър.БГ, в качеството си на регистър на ccTLD .bg, беше приет за член на организацията ccNSO (country code Names Supporting Organisation), представляваща част от структурата на ICANN. Организацията ccNSO е създадена от и за управляващите на ccTLD.

[10.11.2009г.] По случай 20-годишнината от предлагането на интернет услуги в България, през новата 2010г. Регистър.БГ и Цифрови системи, с подкрепата на Правителството, ще предоставят на всички учащи се в страната възможност за безплатна регистрация и едногодишна поддръжка на домейн в областта .bg или подобластите, заедно с DNS хостинг, e-mail и web хостинг. В допълнение, когато на Регистър.БГ се делегира управлението на областта .бг, същото предложение ще важи и за тази област. Инициативата има за цел да популяризира интернет домейните в националното интернет пространство и да спомогне за значителното намаляване на цената за регистрация и годишна поддръжка на домейните след приключване на безплатния период.

[22.10.2009г.] На 15.10.2009г. приключиха тестовете на разработваната от Регистър.БГ система за осъществяване на функциите РЕГИСТРАТОР на интернет домейни в областта .bg и подобластите чрез предоставяне на специален интерфейс към системата за регистрация. На всеки желаещ да бъде РЕГИСТРАТОР ще му бъде предложен договор и предоставена Инструкция за експлоатация и достъп до тестовата система. За въпроси: hostmaster@register.bg

[06.09.2009г.] От 05.09.2009г. Регистър.БГ разширява услугите си по регистрация на домейни в областта .bg и подобластите, като предоставя възможност за регистриране на домейни с интернет име, изписващо се на кирилица (Internationalized Domain Names - IDNs). Изискване при регистрацията на тези домейни е интернет името да се изписва само на кирилица и да съдържа поне една буква, отличаваща се визуално от латинската азбука: б, г, д, ж, и, й, л, п, ф, ц, ч, ш, щ, ь, ъ, ю, я. Новите Общи условия са публикувани на https://www.register.bg.

[12.09.2008] От 8 до 10 септември в Гранд Хотел София, гр. София се състоя Международна конференция на националните регистри и регистратори на домейни за страните от ОНД, Централна и Източна Европа, със специалното участие на ICANN. Регистър.БГ заедно с Координационния Център на областта от първо ниво RU и Интернет Общество България, беше организатор и домакин на конференцията. Информация за конференцията и презентациите .....

[27.08.2008] Регистър.БГ разшири възможностите за конфигуриране на домейни в областта от първо ниво .bg и под-областите, като позволява DNS конфигурацията да се извършва и с IP адреси в IPv6 формат.

[25.08.2008] Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в областта от първо ниво .bg, като позволява регистрантите на свой риск да регистрират домейни без да предоставят основание за ползване на интернет името. За разрешаване на евентуални спорове между регистранти и заявители на домейни, Регистър.БГ създава Арбитражна комисия. Новите Общи условия са публикувани на https://www.register.bg.

[30.10.2007] Успешно завърши 60 дневният период от внедряването на автоматизирания интерфейс за администриране на DNSSEC за зоната .bg и подзоните. На 29.08.2007г. Регистър.БГ предостави на потребителите интерфейс за работа с DNSSEC, чрез който всеки регистрант на домейни в зоната .BG и подзоните може да управлява и конфигурира DNSSEC, използвайки сертификат за електронен подпис.
Регистър.БГ се явява първият в света TLD регистър въвел технология за автоматизирано управление и конфигуриране на DNSSEC. Услугата DNSSEC се предоставя от Регистър.БГ без да се изисква допълнително заплащане.

[02.03.2007] Успешно завърши 45 дневния период от внедряването на DNSSEC за зоната .bg и подзоните.
На 15.01.2007г. Регистър.БГ подписа зоната .bg и подзоните и така стана вторият в света регистър подписал своята TLD зона след шведския регистър .....
В този 45 дневен период бяха проведени редица експерименти със специалисти, работещи в областта на сигурността в интернет от различни точки на света.
Текущото състояние на внедряването и използването на DNSSEC в световен мащаб може да се следи на .....

[15.12.2006] Регистър.БГ създаде възможност на притежателите на сертификат за електронен подпис да осъществяват конфигуриране на своите домейни.

[27.11.2006] Регистър.БГ създаде възможност за плащане на таксите за регистриране и поддръжка на домейни, чрез системата за електронни разплащания - ePay.BG.

[18.09.2006] Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни в области от второ ниво, като запазва досегашната възможност за регистрация в областта .bg.
Новите области са:
.a.bg ... .z.bg       .0.bg ... .9.bg
При регистрация на домейни в новите области не се изисква основание за регистрация на избраното интернет име.
Регистър.БГ ще предложи възможност на всеки притежател на сертификат за електронен подпис да ползва пълните възможности на системата.
   

Контакти Сигурност
 
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране Въпроси и отговори Български English