Избор на домейни
ВАЖНО!
Във връзка със зачестили злоупотреби със заявяване на домейни за регистрация, от 01.09.2024 г. се променят правилата за заявяване на домейни и поставяне на домейни в опашката за изчакване освобождаването им:

1. Заявяване на свободни за регистрация домейни ще може да се осъществява в количество до 40 броя на регистрант. Заявителите, които желаят да заявят регистрация на домейни над това количество, ще трябва първо да регистрират заявените до този момент домейни, като общото количество заявени, свободни за регистрация домейни за всеки регистрант, не трябва да надвишава 40 броя.

Регистърът ще премахва всички заявени (и все още нерегистрирани) домейни над това количество, като ще остави най-рано заявените 40 броя домейни.

2. Ограничава се броят на домейните, които могат да стоят в опашката за изчакване освобождаването на домейни, на 40 броя на регистрант.

Регистърът ще премахва всички поставени в опашката за изчакване освобождаването на домейни над количеството 40 броя домейни, като ще остави най-рано заявените и поставени в опашката 40 броя домейни.

Лицата, които са направили заявки по т.1 и т.2, ще трябва в срока до 01.09.2024 г. да приведат количествата домейни, съобразно тези правила.
Лятна школа
Срокът за приемане на документи за тръжната сесия изтече. Моля, изчакайте приключването на тръжната сесия и кандидатствайте за името в следващата тръжна сесия, ако името е свободно.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "a-z", "0-9" и "-"   или   "а-я", "0-9" и "-"