Избор на домейни
Приемат се документи за участие в тръжната сесия до 21-09-2021 г.
Търгът ще се проведе на 23-09-2021 г.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "a-z", "0-9" и "-"   или   "а-я", "0-9" и "-"