Избор на домейни
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 28.05.2020 г. (следобeд).
Във връзка с продължаване срока на влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .bg и подобластите (ОУ), като сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават съответно с 20 дни (по т. 9.3.1.) и с 30 дни (по т.9.3.3.), считано от датата на отмяна на извънредното положение.
Приемат се документи за участие в тръжната сесия до 10-06-2020 г.
Търгът ще се проведе на 12-06-2020 г.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "a-z", "0-9" и "-"   или   "а-я", "0-9" и "-"