Избор на домейни
От 03.07.2020 г. браузърно-независимото online подписване се осъществява чрез програмата B-Trust BISS, версия 2.22, която може да бъде изтеглена както следва: [MS Windows] [Mac OS X] [Linux Ubuntu 18.04]
Срокът за приемане на документи за тръжната сесия изтече. Моля, изчакайте приключването на тръжната сесия и кандидатствайте за името в следващата тръжна сесия, ако името е свободно.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "a-z", "0-9" и "-"   или   "а-я", "0-9" и "-"