Избор на домейни
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 27.11.2021 г. (събота) и 28.11.2021 г. (неделя).
Срокът за приемане на документи за тръжната сесия изтече. Моля, изчакайте приключването на тръжната сесия и кандидатствайте за името в следващата тръжна сесия, ако името е свободно.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "a-z", "0-9" и "-"   или   "а-я", "0-9" и "-"