Инструкция за регистрация на карта в ePay.bg

Вариант 1: Регистрация на карта чрез банкомат

  • Стъпка 1: Въвеждане на име на картата


  • Стъпка 2: Получаване на инструкция за регистрация на картата


Вариант 2: Регистрация на карта чрез банково извлечение


Online плащане