Получаване на код за плащане на каса на EasyPay

Стъпка 1. Генериране на валиден код за плащане за избраните платежни документи.

Стъпка 2. Резултат от генерирането на код за плащане.