Карта на меню Плащане при вход със сертификат за електронен подписДействия с платежни документи при вход със сертификат за електронен подпис
Екран Действия с платежни документи
Създаване на проформа-фактура Изтегляне на платежен документ Плащане Анулиране на проформа-фактура Отлагане на плащането Изпращане на линк за достъп
Домейни за плащане ДА ДА НЕ ДА ДА НЕ
Преглед и плащане
(отнася се за проформа-фактури и фактури за плащане)
НЕ ДА ДА НЕ
Информация за проформа-фактура НЕ НЕ НЕ НЕ
Информация за фактура или кредитно известие НЕ НЕ НЕ НЕ
Справка за проформа-фактури, фактури и кредитни известия за домейн НЕ НЕ НЕ НЕ
Справка за проформа-фактури, фактури и кредитни известия на лице за финансови контакти НЕ НЕ НЕ НЕ
Карта на меню Плащане при вход без сертификат за електронен подписДействия с платежни документи при вход без сертификат за електронен подпис
Екран Действия с платежни документи
Създаване на проформа-фактура Изтегляне на платежен документ Плащане Анулиране на проформа-фактура Отлагане на плащането Изпращане на линк за достъп
Домейни за плащане ДА НЕ НЕ НЕ ДА НЕ
Преглед и плащане
(отнася се за проформа-фактури и фактури за плащане)
НЕ ДА НЕ ДА
Информация за проформа-фактура НЕ НЕ НЕ ДА
Информация за фактура или кредитно известие НЕ НЕ НЕ ДА
Карта на меню Плащане при вход чрез линк за достъп до платежен документДействия с платежни документи при вход чрез линк за достъп до платежен документ
Екран Действия с платежни документи
Създаване на проформа-фактура Изтегляне на платежен документ Плащане Анулиране на проформа-фактура Отлагане на плащането Изпращане на линк за достъп
Преглед и плащане
(отнася се за проформа-фактури и фактури за плащане)
НЕ ДА ДА ДА НЕ НЕ
Информация за проформа-фактура НЕ НЕ
Информация за фактура или кредитно известие НЕ НЕ