Основни изисквания за работа с DNSSEC конфигурация на домейн:


Активиране на DNSSEC конфигурация (добавяне на DS запис):
 1. Генерира се съдържанието на DS записа чрез външен софтуер. Доставчикът на DNS услугата трябва да предостави това съдържание на регистранта.
 2. Регистрантът, лицето за административни контакти или DNS и DNSSEC администраторът въвежда тези данни в системата на регистъра:
  1. Избира се меню "Конфигуриране и DNSSEC" от системата на регистъра и се извършва вход със сертификата за електронен подпис на регистранта, лицето за административни контакти или DNS и DNSSEC администратора.
  2. Преминава се към работа с DNSSEC конфигурацията на конкретен домейн.
  3. Попълва се информацията за DS записа към DNSSEC конфигурация, като се следва следната схема:
  4. Регистърът генерира декларация с информацията за DS записа, която се подписва online чрез сертификата за електронен подпис на лицето, извършило вход в "Конфигуриране и DNSSEC".


Премахване на DS запис от DNSSEC конфигурация/деактивиране на DNSSEC конфигурация:
 1. Избира се меню "Конфигуриране и DNSSEC" от системата на регистъра и се извършва вход със сертификата за електронен подпис на регистранта, лицето за административни контакти или DNS и DNSSEC администратора.
 2. Преминава се към работа с DNSSEC конфигурацията на конкретен домейн.
 3. Премахва се конкретен DS запис или се деактивира цялата DNSSEC конфигурация. Забележка: Ако DNSSEC конфигурацията съдържа само един DS запис, то при премахване на този запис, се деактивира цялата DNSSEC конфигурация.
 4. Регистърът генерира декларация, която се подписва online чрез сертификата за електронен подпис на лицето, извършило вход в меню "Конфигуриране и DNSSEC".