За успешна работа със сертификат за електронен подпис със системата е необходимо:
Приемат се сертификати за електронни подписи от следните акредитирани Доставчици на Удостоверителни Услуги:

B-TRUST   Услуга B-Trust на "БОРИКА" АД
InfoNotary   Услуга InfoNotary на "Инфонотари" ЕАД
StampIT   Услуга StampIT на "Информационно Обслужване" АД
Evrotrust   Услуга Evrotrust на "Евротръст Технолъджис" АД
Sep   Услуга eSign на "Система за електронни плащания България/СЕП България" АД