Приемат се сертификати за електронни подписи от следните акредитирани Доставчици на Удостоверителни Услуги:
B-TRUST   Услуга B-Trust на "БОРИКА" АД
InfoNotary   Услуга InfoNotary на "Инфонотари" ЕАД
StampIT   Услуга StampIT на "Информационно Обслужване" АД
Evrotrust   Услуга Evrotrust на "Евротръст Технолъджис" АД
Sep   Услуга eSign на "Система за електронни плащания България/СЕП България" АД
Ново
За притежателите на сертификати за електронен подпис, издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) от всички държави на Европейския Съюз, регистърът стартира приемането на документи, подписани със сертификати за електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) №910/2014г.

Към настоящия момент, освен със сертификатите, издадени от ДУУ в Р. България, в регистрационната система на регистъра експериментално, on-line се приемат документи, подписани и със сертификатите на следните ДУУ:

Притежателите на сертификати, издадени от други ДУУ, могат да изпращат своите подписани заявки (за регистрация и/или промяна) по e-mail.