1. Изисквания към уеб браузъра:
  • Уеб браузърът трябва да бъде Mozilla Firefox, от версия 40 до версия 56 включително;
  • В зависимост от версията на уеб браузъра, трябва да е инсталиран plugin за online подписване - SignTextJS или SignTextJS plus;
   Ако в уеб браузъра няма инсталиран plugin за online подписване - SignTextJS или SignTextJS plus, изпълнете следните действия:
   1. Отворете уеб браузъра Mozilla Firefox.
   2. За изтегляне на plugin-а signTextJS от страницата на B-Trust (БОРИКА АД), моля, свържете се с B-Trust: office@borica.bg.
   3. От изобразената страница с информация за plugin-а се уверете, че версията на plugin-а е съвместима с версията на уеб браузъра.
   4. Натиснете бутона "Add to Firefox".
   5. Натиснете бутона "Allow" в появилия се диалогов прозорец за разрешаване на инсталирането на plugin-а.
   6. Появява се нов диалогов прозорец, на който се вижда как се изтегля plugin-ът. След като plugin-ът се изтегли, натиснете бутона "Install".
  • Убедете се, че сертификатът Ви е видим от уеб браузъра, като направите следното:
   1. В адресната лента на браузъра въведете about:preferences и натиснете клавиша Enter на клавиатурата.
   2. От заредената страница изберете меню "Advanced", таб "Certificates".
   3. Натиснете бутона "View Certificates".
   4. В таб "Your Certificates" трябва да се виждат данните от Вашия сертификат.
 2. За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.