1. Online подписване

 2. Browser Independent Signing Service (BISS) представлява програма на "БОРИКА" АД (B-Trust) за браузърно-независимо online подписване в уеб браузър с квалифициран електронен подпис (КЕП). BISS позволява online подписване, независимо от използвания уеб браузър и операционна система.

  За да се използва BISS е необходимо предварителна инсталация на програмата на компютъра, където ще се извършва подписване.

  Източници на БОРИКА АД (B-Trust)
  Инструкция за инсталиране и настройка на BISS https://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/25/docs/Instruktsiya-za-instalirane-i-nastroyka-na-BISS.pdf
  Проверка на BISS https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss
  Проверка на BISS чрез подписване на файл https://wsp.b-trust.bg/WSP/singleUpload

 3. Изтегляне и инсталиране на BISS

 4. Операционна система Изтегляне на BISS от сайта на B-Trust
  Windows http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/22/docs/BissSetup.exe
  MAC OS X http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/23/docs/BISS.dmg
  Linux Ubuntu http://www.b-trust.bg/attachments/BtrustPrivateFile/24/docs/B-TrustBISS.tar
  Важно: Необходими са администраторски права на компютъра за инсталиране на BISS.

  Забележка: Системата е съвместима с BISS, версия 2.16 и версия 2.18.
 5. Инсталиране на софтуера за Вашия сертификат за електронен подпис

 6. Софтуерът, необходим за работа с Вашия сертификат за електронен подпис, се предоставя от доставчика на удостоверителни услуги, издал Вашия сертификат. Софтуерът включва удостоверителни вериги, библиотека за работа със смарт картата на сертификата и др.

 7. Настройки за работа с BISS

 8. При стартиране на BISS, в настройки се избира опцията "Избор на подписване". При първи опит за използване на BISS, се предоставя възможност за избор на източника на сертификата. Избира се опцията PKCS11 (подписване чрез сертификат за електронен подпис в смарт карта) и се указва пътят до файла (библиотеката), необходим за работа със смарт картата. Файлът за работа със смарт картата се получава от издателя на сертификата при инсталиране на необходимия софтуер. Местоположението на този файл може да се получи от издателя на сертификата.

 9. Проверка на работата с BISS
  За проверка на работоспособността на BISS:
 10. Настройка на уеб браузъра за работа със сертификат за електронен подпис
  Сертификатът за електронен подпис трябва да е видим от уеб браузъра.
  За уеб браузър Mozilla Firefox:
  • В адресната лента на браузъра въведете about:preferences и натиснете клавиша Enter на клавиатурата.
  • От заредената страница изберете меню "Advanced", таб "Certificates".
  • Натиснете бутона "View Certificates".
  • В таб "Your Certificates" трябва да се виждат данните от Вашия сертификат.

  За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.