За нас Общи Условия Бланки Помощ Протокол REGRR Контакти Новини
Начало

Протокол REGRR


Протоколът „Регистър-Регистратор/Регистрант“ е разработен от Регистър.БГ с цел осигуряване на достъп до системата за регистрация на домейни в областта .bg на Регистър.БГ от РЕГИСТРАТОРИТЕ или директно от РЕГИСТРАНТИТЕ. За краткост в настоящия документ протоколът за комуникация „Регистър-Регистратор/Регистрант“ ще се нарича REGRR протокол.

По подобие на протокола EPP [RFC5730], REGRR протоколът се базира на обмен на съобщения, представени в XML формат, през Интернет среда и дава възможност за осъществяването на диалог „машина-машина“ на принципа „клиент-сървър“. Сървърът се намира от страната на РЕГИСТЪРА, а клиентът - от страната на РЕГИСTРАТОРА или РЕГИСТРАНТА.

REGRR протоколът е създаден да осигурява висока надеждност и сигурност на комуникацията между сървърите на РЕГИСТЪРА и сървърите на РЕГИСТРАТОРИТЕ или РЕГИСТРАНТИТЕ. Високите надеждност и сигурност са постигнати чрез използването на сертификати за електронен подпис за криптиране на връзката и подписване на съобщенията.

 Спецификация на протокола - версия 1.1, редакция 1 /влиза в сила на 21.12.2012 г./
 Спецификация на протокола - версия 1.1
 Спецификация на протокола - версия 1.0

КонтактиСигурност
Избор Конфигуриране Плащане Управление Справки DNSSEC Арбитриране